Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Plezierig wonen begint met de woning, in de buurt, in de wijk. Wij zijn voorstander van gemengde wijken, waar zowel de schoonmaker als de notaris zich thuis kan voelen. Waar nieuwe en oude Nederlanders elkaars buren zijn. Waar jongeren, zodra ze daaraan toe zijn, groter kunnen gaan wonen, en ouderen kleiner. Waar ruimte is voor andere woonvormen dan alleen maar eengezinswoningen. Betaalbare zelfstandige ouderenhuisvesting met bereikbare intensieve en extensieve verzorging op korte afstand heeft daarbij onze speciale aandacht.

Betaalbaar wonen is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Huizen zijn veel duurder geworden, hypotheken ook. En de prijzen voor gas en stroom dreigen onbetaalbaar te worden, of zijn dat al. De provincie kan dat niet oplossen, maar moet wat ons betreft ook niet de andere kant op kijken. Samen met rijk en gemeenten willen we kijken hoe we Flevolanders deze zware tijd door kunnen helpen.

Voor de langere termijn betekent dat vooral huizen bouwen. Want de hoge prijzen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door een tekort aan woningen. We trekken samen met gemeenten op om zo snel mogelijk woningen bij te bouwen. In Flevoland kan dat. De PvdA vindt het van belang dat Flevoland bijdraagt aan de nationale woningbouwopgave door extra, betaalbare woningen te bouwen. Met de bouw wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de bestaande leefomgeving. Er wordt een divers aanbod aan woningen en woonomgevingen gerealiseerd, om Flevoland aantrekkelijk te houden en te maken voor verschillende “typen” bewoners in verschillende levensfasen. Die woningbouw is ook nodig om de groep statushouders, toegelaten asielzoekers en arbeidsmigranten in onze provincie welkom te kunnen heten en fatsoenlijk te kunnen huisvesten. Wij blijven daarin onze verantwoordelijkheid nemen.

In 2021 stonden er 174.659 woningen in Flevoland, hiervan was 65% koopwoning. Van de woningen is 26% eigendom van een huurcorporatie en de overige 9% wordt anders verhuurd. Er is echter steeds meer behoefte aan huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Daarom moet de provincie aansturen op uitbreiding van het aantal huurwoningen en een verbod op verkoop van sociale huurwoningen.

Wonen is meer dan een huis

Als we alleen maar woningen bouwen, dan bouwen we voor de leegstand. Want mensen willen wonen waar het leuk is, waar het veilig is en waar de faciliteiten om de hoek zijn. Voorzieningen zijn de levensaders van de steden en dorpen.

We willen op alle niveaus perspectief bieden. Daarbij hebben stad en buitengebied elkaar hard nodig. Iedereen moet kunnen blijven wonen in de omgeving waar hij of zij vandaan komt. Of dat nu een stad of een dorp is. Daarom zullen we afscheid moeten nemen van het eenzijdige concentratiebeleid en ons richten op een evenwichtige verdeling van woningen in alle soorten en voorzieningen over de hele provincie.

Onze doelen:

 • Klimaat adaptief bouwen
 • Gemengde wijken
 • Woningen creëren naar behoeften
  • Betaalbaar
  • Kleiner
  • Starterswoningen
  • Seniorenwoningen
  • Studentenwoningen
  • Tijdelijke woningen voor arbeiders
  • Contact tussen generaties
  • Gemengde wijken
  • Woningen/boerderijen opdelen in meerder units in de Noordoostpolder
 • Niet alleen maar bouwen maar ook zorgen voor voldoende voorzieningen
 • Er komen meer levensbestendige woningen waarin wonen en zorg beter te combineren valt en je met een gerust gevoel ouder kunt worden
 • We investeren in leefbare buurten en wijken in vitale dorpen en steden. Het gaat hierbij niet alleen om stenen stapelen, maar ook om goed onderwijs, perspectief op werk, veiligheid op straat, het aanbod van cultuur, groen en betrokkenheid van de bewoners

Er bestaan grote verschillen in de financiële positie van provincies. Dit betekent dat “armere” provincies, zoals Zeeland en Flevoland, per hoofd van de bevolking veel minder investeren in OV, de energietransitie en cultuur. Wij onderzoeken hoe dit rechtgetrokken kan worden