Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Gezondheid en welzijn zouden centraler moeten staan bij plannen voor de leefomgeving. Daarbij moeten we de mens steviger centraal zetten. Wat de PvdA betreft houden we als provincie de komende jaren alle bestaande milieu- en natuurvergunningen nog eens tegen het licht. Te ruime vergunningen worden aangepast en iedere onwenselijke situatie, die binnen bestaande milieunormen kan worden verholpen, pakken we aan. En de reeds ontstane schade bestrijden we. In de provincie Flevoland ligt nog bijna 2 miljoen m² asbestdaken. Door verwering van asbestdaken komen schadelijke asbestvezels vrij in de leefomgeving. Dit neemt toe met de veroudering. Het gaat gemiddeld om 1,2 kg asbest per 1.000 m² per jaar. In de provincie Flevoland komt dus jaarlijks ongeveer 2.400 kg asbest vrij in de leefomgeving.

Asbest is een kankerverwekkende stof. Ook geringe blootstelling kan leiden tot asbestziekten. Dat is de reden waarom de Gezondheidsraad in 2010 heeft geadviseerd om deze grootste resterende bron van vezelverspreiding in de leefomgeving aan te pakken. Helaas is het landelijk verbod niet doorgegaan, waardoor de sanering van asbest is gestagneerd. Van de woningen is 71% gebouwd voor 2000. Dat betekent dat in veel gevallen asbest gebruikt is voor isolatie. Asbest in vaste vorm kan op zichzelf geen kwaad. Maar wanneer dit asbest beschadigd raakt tijdens bijvoorbeeld een brand, dan kan dit serieuze gezondheidsklachten met zich meebrengen in de omgeving. Daarom moet de provincie aansturen op het vervangen van asbest door duurzame en veiligere isolatiematerialen in (sociale) huurwoningen.

We willen de sanering versnellen. We gaan de afspraken die de afgelopen jaren gemaakt zijn door deelname aan “Ambassadeurs versnelling asbestdakensanering” en een Samenwerkingsverklaring met afspraken over stimuleringsactiviteiten intensiveren en een goed vervolg bieden op de subsidieregeling “Asbest eraf, Zon erop”. Zo snijdt het mes aan twee kanten.