Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Het huidige concept zal op 10 december met de leden worden besproken. Amendementen kunnen tot uiterlijk 8 december ingediend worden (of via de site of via een mail naar gerrit@famspilt.nl).

De veranderende rol van de provincie zal de komende periode de grootste aandacht vragen. De opgaven op het gebied van Klimaat en Energie, Wonen en een toekomstbestendige, sociale Economie zullen we samen met rijk en gemeenten aanpakken.

 
 

Klimaat en Energie

We hebben maar een planeet, daar zullen we het mee moeten doen. Dus moeten wij er goed voor zorgen. De wereldproblemen lossen we niet op, maar we kunnen wel al onze mogelijkheden benutten

Wonen

Het gebrek aan (betaalbare) woningen is groot, dit vraagt een gecoordineerde aanpak, de provincie kan hierin een belangrijke rol spelen

Toekomstbestendige economie

Op het gebied van de Economie staan grote verandering op til. Samen met gemeenten willen wij er voor zorgen dat deze verandering voor iedereen goed uitpakken.