Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Voor ons is het belangrijk dat we in een goed functionerende democratie leven. Een goed functionerende democratie is voor ons dat uiteindelijk de meerderheid besluit maar dat daarbij wel met de argumenten van de minderheid rekening wordt gehouden. De laatste jaren is er een situatie ontstaan waarbij het verschil tussen meerderheid en minderheid klein is. Dat maakt het accepteren van door de meerderheid genomen besluiten en aangenomen wetten kennelijk lastig. Dit leidt tot ongewenste situaties in de Tweede Kamer en andere bestuurlijke gremia. Wij zullen pal staan voor, naast en achter alle bestuurders, politici, journalisten, opiniemakers, cartoonisten, kunstenaars en alle anderen die zich inzetten voor onze vrijheden en democratische verworvenheden. Wij buigen niet voor onderdrukking en ondermijning, van wie of waar dan ook.