Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

“De onrust in de wereld weerspiegelt de onrust in onszelf. We leven dan ook in een verandering van tijdperk, waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan.”
Jan Rotmans, Omarm de chaos, 2021

In ons streven naar stabiliteit trachten we risico’s onder controle te houden en zo snel mogelijk naar ‘het oude normaal’ terug te keren. Echter voor wie niet ‘probleemoplossend’ maar vanuit wensen en kansen kijkt, is de onvoorspelbare toekomst een uitdagende puzzel en een appèl tot verbinding. Welke toekomst wensen we voor onze kinderen en kleinkinderen in Flevoland, in Nederland, in Europa? En welke keuzes dienen zich voor ons aan om die toekomst werkelijkheid te maken? Hoe de Flevolanders in 2050 en 2100 met elkaar samenleven, hoe duurzaam en klimaatbestendig ze wonen en werken: dat zal mede voortvloeien uit de ruimtelijke ontwikkeling en inhoudelijke keuzes waartoe nu door ons wordt besloten.

Voor iedereen die het wil zien is het duidelijk dat we moeten veranderen. Dat we toe moeten naar een meer duurzame manier van leven, consumeren en produceren. Een manier waarvan we nog niet weten hoe die er precies uitziet. Terwijl de urgentie om te handelen, de maatschappelijke spanningen en de transitiepijn verder oplopen doen veel politici denken aan de bekende konijnen in de koplampen. Bevroren en angstig turen zij in een ongewisse toekomst en vragen zich af welke rol zij kunnen, nee moeten pakken. Sommigen pleiten hartstochtelijk voor meer tempo en voor de invoering van bepaalde oplossingen. Anderen staan vooral op de rem en zeggen dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. De PvdA Flevoland hamert vooral op daadkracht met oog voor draagvlak en draagkracht. En dan wel daadkracht met perspectief! Van de voortdurende aaneenschakeling van crisis naar crisis naar een situatie waarin verandering de norm is en de kwaliteit van leven voor iedereen het anker is.

Het creëren van een duurzame samenleving is van levensbelang voor de huidige en toekomstige generaties. Toch krijgt duurzaamheid van de politiek nog steeds niet de aandacht die zij verdient. Onze tegenwoordige samenleving is verre van duurzaam; ondanks (of misschien wel dankzij) het veelgeroemde ‘poldermodel’ zijn we er tot nu toe niet in geslaagd de hardnekkige problemen in sectoren als de landbouw, de gezondheidszorg en de energievoorziening het hoofd te bieden. Meer en meer wordt duidelijk dat een duurzame samenleving een echte cultuuromslag vergt. Via transities -maatschappelijke overgangen die tijd, durf en energie vergen- zullen verouderde maatschappelijke systemen (deels) moeten worden afgebroken om vervolgens opnieuw te worden opgebouwd. Met -hoe ingewikkeld ook- het behoud van bestaanszekerheid voor de kwetsbare groepen in onze samenleving als basis. Zulke belangrijke veranderingen kunnen we niet alleen aan de politiek overlaten. De PvdA Flevoland wil experts vanuit verschillende disciplines, zoals economie, gedragswetenschap, filosofie, milieu & duurzaamheid en zeker ook praktijkmensen uit welzijn & zorg, onderwijs, kunst & cultuur, sport, toerisme & recreatie vragen om actief mee te denken en te adviseren over de vraagstukken waar we voor staan. Want samen bereiken we meer dan ieder voor zich!