Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Home Forums Veranderende rol provincie Terugkeer van de menselijke maat 

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #885
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   Over de menselijke maat is gruwelijk veel geschreven. Het essay van Kim Putters, de Menselijke Staat is daarbij voor ons een belangrijke inspiratiebron. Dit gaat vooral over de manier waarop en waarover we afwegingen maken. Wat betekent deze beslissing voor de individuele burger? Als PvdA geloven we in de wisselwerking tussen overheid en burger. Maar dan moeten we die burger wel spreken. En dat is voor een provincie minder makkelijk dan voor een gemeente. Er kunnen, als je niet oppast, jaren van besluitvorming voorbijgaan waarbij je geen enkele burger ziet of spreekt. Als PvdA vinden we dat niet goed. Ook willen burgers invloed uitoefenen op hun eigen woon- en leefomgeving. Zij weten immers vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt.
   Maar wat willen we eigenlijk precies? In ieder geval een overheid en een politiek bestuur dat echt luistert en dan eigen afwegingen maakt. Programma’s als “(Lokale) Democratie in Actie” of instituten als “Instituut voor Publieke Waarden” geven tal van voorbeelden. Voor wat betreft de PvdA zijn veel voorbeelden goed, maar moeten we er vooral zelf mee aan de slag. Dat betekent dat we als Staten en als College moeten experimenteren met verschillende werkvormen.

   Onze doelen:

   • Wij gaan serieus werk maken van het instrument burgerberaad en/of voor een “eigen” onderwerp een specifiek burgerpanel installeren
   • De digitale participatie wordt verder vorm gegeven
   • Er komen experimenten met het Uitdaagrecht. We bieden inwoners en maatschappelijke organisaties de kans om van dit recht gebruik te maken. Met het Uitdaagrecht krijgen inwoners en
    maatschappelijke organisaties de ruimte om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving: zij nemen de uitvoering van een taak van de provincie over als zij denken deze taak beter, met meer
    maatschappelijk draagvlak en/of goedkoper te kunnen uitvoeren
   • Wij zorgen er voor dat we geld en capaciteit vrij maken om in begrijpelijk Nederlands uit te leggen wat we doen en waarom we dat doen
   • Wij zorgen voor meer ruimte voor burgerinitiatieven op allerlei niveaus. Iedereen moet mee kunnen doen
  • #1147
   Gerrit Spilt
   Sleutelbeheerder

   – Wij gaan serieus werk maken van het instrument burgerberaad en/of voor een “eigen” onderwerp een specifiek burgerpanel installeren
   – De digitale participatie wordt verder vorm gegeven

Weergave van 1 reactie thread
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.