Op deze site zal het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten worden gepubliceerd. Maar voordat we zover zijn willen we graag uw input zodat wij dit eventueel mee kunnen nemen bij het opstellen van het programma.

Ons globale tijdschema:

 • tot 7 juli
  Ophalen input en voorbereiden op basis van reeds beschikbare stukken
 • 8 juli – 15 augustus
  Conceptteksten op de website publiceren, reacties zijn welkom.
 • 15 augustus – 5 september
  Redigeren conceptteksten
 • 5 september – 20 september
  Eindredactie
 • 26 september
  Presenteren conceptprogramma aan het Gewestelijk Bestuur
 • 6 oktober
  Vaststellen verkiezingsprogramma door ALV
 • 6 oktober – 30 oktober
  Opstellen samenvattingen per onderwerp ten behoeve van campagne.

Heeft u suggesties?

Stuur dan een mail naar vkp2023-2027@ikschrijfmeevoorflevoland.nl.